27, მაისი 2020

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციებლებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში შესაძლებლობის გაძლიერების მიზნით ტრენინგები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 25, 26, 27, 28 და 29 მაისს გაიმართა მიმდინარე პროექტის მეორე კომპონენტის ფარგლებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციებლებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში შესაძლებლობის გაძლიერების მიზნით ტრენინგების ციკლი - ცვლილებები ავტორიზაციის დებულებაში, ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები.

 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ტრენინგებს დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა.

 

ტრენინგს ესწრება ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი რუსუდან დიასამიძე;
ბუსსს ანრის განათლების ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე და ბუსსს ანრის სტუდენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი ნათია დიასამიძე.