02, მაისი 2020

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა

ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟიანრო სასწავლებელ ანრიში სისტემატიურად მიმდინარეობს უსდ-ს და პსდ-ს თვითშეფასებაზე მუშაობა.

დღეს გაიმართა კიდევ ერთი, მორიგი შეხვედრა სამუშაო ჯგუფებთან.

დღევნდელ შეხვედრაზე ასევე განიხლებოდა საერთაშორისო კონფერენციის ელ.ფორმატში გამართვის საკითხი.

#დარჩისახლში!

#ბუსსსანრი

#BHMESANRI