02, მაისი 2020

განცხადება

მიმდინარე წლის მარტის თვიდან ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, კერძოდ კორონა ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ონლაინ სწავლებაზე გადასვლა და ფინანსური დავალიანების აღმოფხვრასთან დაკავშირებული შეღავათებიდან გამომდინარე რიგ სტუდენტებს არ აქვთ დაფარული ფინანსური დავალიანება. აქედან გამომდინარე სასწავლებლის ადმინისტრაცია გთავაზობთ ფინანსური დავალიანების აღმოფხვრას ორ ეტაპად: პირველი გადახდა მაისის თვის ბოლომდე, ხოლო მეორე გადახდა და დავალიანების დაფარვა ივნისის ბოლომდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დავალიანების მქონე სტუდენტები დასკვნით გამოცდებზე არ დაიშვებიან.

#დარჩისახლში!

#ბუსსსანრი

#BHMESANRI