27, სექტემბერი 2016

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, დაირგო 17 ცალი უნიკალური ჯიშის ნაძვის ნერგები.

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, დაირგო 17 ცალი უნიკალური ჯიშის ნაძვის ნერგები.

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული