23, აპრილი 2020

ონლაინ Webinar ტრენინგი

დღეს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის სტუდენტებისათვის და პერსონალისათვის ჩატარადა ონლაინ Webinar ტრენინგი.

ტრენინგს უძღვებოდა:

ალი ტაჰმაზოვი
Plagiat.pl-ს აღმასრულებელი დირექტორი.

ტრენინგის მსველელობისას განიხილებოდა:

მოსწავლეთა ნაშრომების შეფასების მეთოდოლოგია

გადამოწმების პროცესის განხილვა.

LMS- ს ინტეგრაცია, ყველა სახის ნაშრომების გადამოწმებას და დისციპლინური მოქმედებების განხორციელება.

ტრენინგი ორგანიზებული იყო ბუსსს ანრის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მიერ.