17, აპრილი 2020

Webinar ტრენინგი

Webinar ტრენინგი გაიმართება 23 აპრილს 14:00 საათზე.

განსახილვეი თემები:
მოსწავლეთა ნაშრომების შეფასების მეთოდოლოგია მასწავლებლებისთვის / პრომოუტერებისთვის.

გადამოწმების პროცესის განხილვა.

LMS- ს ინტეგრაცია, ყველა სახის ნაშრომების გადამოწმებას და დისციპლინური მოქმედებების განხორციელება.