02, მარტი 2018

2018 წლის 2 მარტს ქ.თბილისში

2018 წლiს 2 მარტს ქ.თბილისში კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციიმ პირველი (დამფუძნებელი) კონფერენცია გამართა.
შპს ბუსსს ანრი კონფერწნციაზე  წარსგა 10 კაციანი დელეგაციით.


კონფერენციაში მონაწილეობა  ასამდე დელეგატმა მიიღო. მათ შორის იყო  ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების რექტორები, დამფუძნებლები, ვიცე-რექტორები, ხარისხის სამსახურის უფროსები, დეკანები და პროფესორები.
კონფერენციამ განიხილა  ასოციაციის ადმინისტრაციის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.  დელეგატებმა  ასოციაციის პრიორიტეტებსა და  სამომავლო საქმიანობაზე   ისაუბრეს.

 

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული