01, აპრილი 2020

უფასო ვირტუალურ სემინარი

უფასო ვირტუალურ სემინარი

EY Georgia Trainings გიწვევთ უფასო ვირტუალურ სემინარზე,რომელზეც წარმოგიდგენთ ამომწურავ ინფორმაციას სამართლებრივ ურთიერთობებზე COVID-19 -ის გავლენის შესახებ დაუპასუხებს თქვენს შეკითხვებს.

სემინარი ჩატარდება 2020 წლის 3 აპრილს, 15:00 საათზე, ონლაინ აპლიკაცია ZOOM-ის გამოყენებით.

სემინარში მონაწილეობის სურვილის თაობაზე გთხოვთ მოგვწეროთ მისამართზე EYtrainings@ge.ey.com რის შემდეგაც გამოგიგზავნით შესაბამის ბმულს და კოდს.