03, აპრილი 2020

ონლაინ ლექციები

ბათუმის უმაღლეს საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში აქტიურ რეჟიმში მიმდიანრეობს ონლაინ ლექციები.

ონლაინ ლექციები მიმდინარეობს დადგენილი ცხრილის მიხედვით. შეუფერხებლად სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობითა და აქტიურობით.

დისტანციური სწავლება მიმდინარეობს პერსონალური
მონაცემების დაცვის გათვალისწინებით და ონალინ შეხვედრების, ონლაინ-სწავლების, ფოტო და ვიდეო მასალის გასაჯაროვება ხდება მასალაში ასახული პირების ნებართვით.