24, მარტი 2020

ბუსსს ანრი აგრძელებს მუშაობას და უსდ-ს სასწავლო პროცესს ონლაინ რეჟიმში.

ბუსსს ანრი აგრძელებს მუშაობას და უსდ-ს სასწავლო პროცესს ონლაინ რეჟიმში.

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო შესაძლებლობების შემსწავლელი ან ადმინისტრაციის შესაძლებლობების შემსწავლელი უფლებამოსილებაა შესაძლებელი, რომლებსაც ის შეიძლება ითვალისწინებდეს, თუ მას შეუძლია განახორციელოს და შეძლოს პროფესიონალების მართვისა და დისტანციური სწავლების პროცესის განხორციელება, რომ არ იყოს შესაძლებელი უსარგებლო-სასაზღვრო უფლებების შემსრულებელი, ჩამოაყალიბოს ჩამორჩენა და სემესტრის გაცდენა. აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა უსდ-ს და პსდ-ს თვითშეფასებებზე.

სწავლების ადმინისტრაცია მადლობის უხდის თანამსრომელთა, პედაგოგებს და სტუდენტური აქტიური ჩართულობისთვის ხელმისაწვდომი ინლაინ დრო.

გისურვანს ჯანმრთელობას და მხნეობას!