12, მარტი 2020

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის თანამშრომელთა საყურადღებოდ!

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრის თანამშრომელთა საყურადღებოდ!

გვსურს გაცნობოთ, რომ მსოფლიოში, პანდემიის- კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ბუსსს ანრის ადმინისტრაცია მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე გადადის დისტანციურ სამუშაო გრაფიკზე.

გადაწყვეტილება ეფუძვნება საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციას იმის შესახებ, რომ ყველა სახელმწიფო თუ კერძო უწყება მაქსიმალურად, შესაძლებლობების ფარგლებში, გადავიდნენ დისტანციური შრომის პირობებზე და თითოეული თანამშრომელი, რომლის ადგილზე ყოფნა არ არის აუცილებელი, იყოს დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანილი.