11, მარტი 2020

შეხვედრა ინგლისური ენის ლექტორებთან

ამ წუთებში ბუსსს ანრის ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს შეხვედრა ინგლისური ენის ლექტორებთან, რომელსაც მართავს აზერბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტის ინგლისური ენის პედაგოგი სევადა აბუზერლი.

სევადა აბუზარელი არის აზერბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტის ინგლისური ენის პედაგოგი.რომელიც ბუსსს ანრიმ მოიწვია საბაზისო ინგლისური ენის ლექციების ჩასატარებლად უსდ-ს პირველი კურსელებისთვის და ბუსსს ანრის ინგლისური ენის პედაგოგებისთვის მასტერ-კლასების ჩასატარებლად.

,