04, მარტი 2020

აზერბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტის ინგლისური ენის პედაგოგი ბუსსს ანრიში

ბათუმის უმაღლესი საზღაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრისა და აზერბაიჯანის უცხო ენათა უნივერსიტეტს შორის 2019 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ბუსსს ანრიმ მოიწვია ინგლისური ენის პედაგოგი საბაზისო ინგლისური ენის ლექციების ჩასატარებლად უსდ-ს პირველი კურსელებისთვის და ბუსსს ანრის ინგლისური ენის პედაგოგებისთვის მასტერ-კლასების ჩასატარებლად.

დღეს შედგა მოწვეული პედაგოგი სევდა აბუზერლისა და ბუსსს ანრის ინგლისური ენის პედაგოგებსი პირველი შეხბედრა, რომელზეც პედაგოგებმა გაუზიარეს ერთმეანეთს თავიანთი გამოცდილება.

ქალბატონი სევდა ბუსსს ანრიში იმუშავებს ერთი თვის ვადით.