02, მარტი 2020

საბუთების მიღებას III დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აცხადებს საბუთების მიღებას III დონის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალობებით:

  • საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია.
  • გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია.

განაცხადის შევსებისას წარმოდგენილ უნდა იყოს შემდეგი საბუთები:

  1. საშუალო სკოლის ატესტატი
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
  3. ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ (უნდა გაკეთდეს მეზღვაურთა საავადმყოფოში)
  4. ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან
  5. ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან
  6. ფოტო სურათი 6 ცალი 3/4
  7. სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან
  • საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს  2000   ლარს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ მისამართზე:

ბათუმი, შ. ინასარიძის ქ. №29.

ტელეფონი:

579 79 99 44

593 632 156.