26, თებერვალი 2020

საჯარო ლექცია- ლიდერობა და ეფექტური მართვა

28 თებერვალს. 12:00 საათზე.
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრიში გაიმართება აკადემიური- საჯარო მმართველობის დოქტორის, გრ. რობაქიძის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ხათუნა მურადიშვილის საჯარო ლექცია.

თემაზე: "ლიდერობა და ეფექტური მართვა".