17, იანვარი 2020

მობილობა 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის.

  • ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის აცხადებს მობილობას. 

სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის მსურველ პირთან ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 22 იანვრიდან- 2020 წლის 5 თებერვლის ჩათვლით,18:00 საათამდე.

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი გისურვებთ წარმატებებს!