25, იანვარი 2018

შპს ბუსსს ანრიმ წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია

შპს ბუსსს ანრიმ წარმატებით გაიარა საზღვაოსნო მეცნიერებები: „საზღვაო ნავიგაცია, „გემის მექანიკა" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაცია