05, დეკემბერი 2019

გემის კვების ბლოკში მომსახურე პერსონალის მოსამზადებელი კურსი

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

განცხადება მსურველთა საყურადრებოდ:

ბუსსს ანრიმ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოსგან მიიღო აღიარება გემის კვების ბლოკში მომსახურე პერსონალის მოსამზადებელი კურსის განსხორციელებლად.

მოსამზადებელი პროგრამა შემუშავბეულია სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 04 ივლისის № 01/01/73 ბრძანების (ს ს ი პ
საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების მიერ წარსადგენი საზღვაო-საწვრთნელი კურსის (პროგრამის ჩარჩო სტანდარტის დამტკიცების შესახებ) და სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 23 მაისის № 03 ბრძანების (საზღვაო კულინარიის მომზადების პროგრამის განმახორციელებლი დაწესებულების შერჩევისა და საზღვაო კულინარიის მომზადების პროგრამის აღიარების, ასევე მზარეულისა და დამხმარე სამაგიდე მომსახურე პერსონალის სერტიფიცირების წესისა და პირობების“ დამტკიცების შესახებ) საფუძველზე.

ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ნომერზე: 579 23 44 99