02, დეკემბერი 2019

საჯარო ლექცი საბაზო კონვენციური მომზადება

დღეს გაიმართა საჯარო ლექცია სახელწოდებით:

"საბაზო კონვენციური მომზადება"

დღევანდელ საჯარო ლექციაზე მოხდა ზოგადი საზღვაო კონვენციების განხილვა. საუბარი შეეხებოდა იმას თუ რაოდენ დიდი როლი აქვს საზღვაო კონვნეციებს მეზღვაურის საქმიანობაში იმისათვის, რომ მოხდეს უსაფრთხო ნაოსნობა.

ასევე გაიმართა International Maritime Organization (IMO)-ს პრეზენტაცია. ის თუ რა როლი აქვს საზღვაო სფეროში
IMO-ს და რა საქმიანობას ეწევა მეზღვაურების კვალიფიკაციის ამაღლებაში და მათ კარიერულ წინსვლაში. აგრეთვე განიხილებოდა ის საკითხიც თუ როგორ ეხმარება IMO სტუდენტებს- მომვალ მეზღვაურებს.

დღევანდელი საჯარო ლექციის მიზანი იყო ის, რომ სტუდენტებმა მოახდინონ გაანალიზება იმას, რომ საზღვაო კონვნეციები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო, წესდება უსაფრთხო ნაოსნობისათვის.

საჯარო ლექციას უძღვებოდნენ: დავით ჯინჭარაძე და ნუგზარ ბოლქვაძე.