06, ნოემბერი 2019

ინგლისური ენის პედაგოგებისა და ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის სამუშაო შეხვედრა

დღეს შედგა ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის, განათლების ხარისხის სპეციალისტის და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ინგლისური ენის პედაგოგების სამუშაო შეხვედრა.