05, ნოემბერი 2019

ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის, განათლების ხარისხის სპეციალისტის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ინგლისური ენის პედაგოგების სამუშაო შეხვედრა.

დღეს შედგა ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის, განათლების ხარისხის სპეციალისტის და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ინგლისური ენის პედაგოგების სამუშაო შეხვედრა.

შეხვედრაზე განხილული იყო:
ინგლისური ენის სწავლა/სწავლების გაუმჯობესების საკითხები;
ცოდნის შეფასების მეთოდები
ინგლისური ენის აუდიტორიის მოწყობის საკითხები და სხვა.