04, ოქტომბერი 2016

ო.ჩახვაძეზე სრულდება გეგმიური სარემონტო სამუშაოები

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი-ს კუთვნილ გემზე ო.ჩახვაძეზე სრულდება გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, რომელშიც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ სასწავლებლის კურსანტები, მათ შორის განსაკუთრებით გვინდა ავღნიშნოთ მარიამ მიქელაძე.
სასწალებლის და ს/გ ო. ჩახვაძის ხელმძღვანელობა მადლობას უხდის კარგი შრომისათვის.

რამოდენიმე ფაქტი ჩვენს შესახებ


211
ახალბედა
113
საათი სწავლა
78
ეტაპობრივი გამოცდა
1001
კურსდამთავრებული