22, ოქტომბერი 2019

ტექნიკური სწავლება სტუდენტებისთვის

დღეს პრაქტიკის, კარიერის დაგეგმვისა და სტუდენტებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსმა ომარ დიასამიძემ და პრაქტიკის ხელმძღვანელებმა ბადრი ბერიძემ და გენადი შერვაშიძემ ჩაატარეს ტექნიკური სწავლება სტუდენტებისთვის ავტობიოგრაფიული მონაცემების შედგენის, გასაუბრების ჩატარებისა და სხვა მრავალი უნარების განვითარების მიზნით.