22, ოქტომბერი 2019

ღია ლექცია გემზე პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით

დღეს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლებმა ქალბატონმა ნინო გორგოშაძემ და ქალბატონმა ნინო ორაგველიძემ ბუსსს ანრიში გამართა ღია ლექცია გემზე პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით.
სასწავლებლის სტუდენტებს და პრაქტიკის ხელმძღვანელებს განუმარტეს თუ როგორ უნდა შეივსოს წვრთნის სააღრიცხვო წიგნაკი (Training Record Book).
ქალბატონებმა ასევე წარადგინეს საზღვაო სააგენტოს მიერ მეზღვაურებისათვის შექმნილი პორტალის (http://georgianseafarers.ge/) პრეზენტაცია.