21, ოქტომბერი 2019

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა თვითშეფასების საბოლოო ვერსიის გაცნობის მიზნით

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა თვითშეფასების საბოლოო ვერსიის გაცნობის მიზნით.