02, სექტემბერი 2019

სამუშაო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

დღეს შედგა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა