21, ოქტომბერი 2019

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუდენტთა საყურადღებოდ!
ხვალ 22 ოქტომბერს 12 საათზე სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს წარმომადგენლები გამართავენ ღია ლექციას გემზე პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით.
ღია ლექცია განსაკუთრებით საყურადღებოა მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებისათვის.