18, ოქტომბერი 2019

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის რექტორთა საბჭოს პირველი სხდომა

დღეს ბუსსს ანრიში ჩატარდა ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის რექტორთა საბჭოს პირველი სხდომა, რომელზეც მოხდა „ახალი ევრპის უნივერსიტეტების ალიანსის“ ახალი აღმასრულებელი დირექტორის, პროფესორ მანანა სანაძის წარდგენა.

 საბჭოს სხდომაზე მოხდა ალიანსის ახალი წესდების განხილვა და დამტკიცება.

სხდომას ესწრებოდა როგორც საქართველოს ასევე უკრაინის, აზერბაიჯანის და ყირგიზეთის უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები.

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსი - Alliance of New Europe Universities
საქართველოს უნივერსიტეტი / The University Of Georgia
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
Nazarbayev University
ბუსსს ანრის სტუდენტური თვითმმართველობა•BHMES ANRI's Student Self Government