17, ოქტომბერი 2019

კომპანია StrikePlagiarism.com-ის წარმომადგენლების ვიზიტი

ბუსსს ანრიში ვიზიტით იმყოფებოდნენ კომპანია StrikePlagiarism.com-ის წარმომადგენლები ქალბატონი ნარმინ ალიევა და ქალბატონი აიგულ სამადოვა.
 ა/წ 17 ოქტომბერს ბუსსს ანრის სტუდენტებს ჩაუტარდათ სემინარი ჩვენს სასწავლებელში დანერგილი ანტიპლაგიატის პროგრამის შესახებ.
სემინარის შემდეგ სტუმრებმა დაათვალიერეს ბუსსს ანრი.