10, ოქტომბერი 2019

ERASMUS+ პროგრამის საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია

დღეს ბუსსს ანრის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის საქართველოში ERASMUS+ პროგრამის წარმომადგენლებმა გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია.