04, ოქტომბერი 2019

პირველ კურსელთა ფიცის მიღების ცერემონიალი

პირველ კურსელთა ფიცის მიღების ცერემონიალი