01, ოქტომბერი 2019

ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები პროფესიულ განათლებაში

ავტორიზაციის ახალი   სტანდარტები პროფესიულ განათლებაში

იხ.ბმული