27, სექტემბერი 2019

ტრენინგი: „უსდ-ს თვითშეფასების პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

ბუსსს ანრის ხარისხის განვითარებისა და უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქალბატონი რუსუდან დიასამიძე და განათლების ხარისხის სპეციალისტი ქალბატონი ლია ფარტენაძე ტრენინგზე: „უსდ-ს თვითშეფასების პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.

ტრენერი: ქალბატონი ირმა გრძელიძე