16, სექტემბერი 2019

I კურსელთა საყურადღებოდ!

ბუსსს ანრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების (საზღვაო ნავიგაცია, გემის მექანიკა) I კურსელთა საყურადღებოდ!

2019 წლის 20 სექტემბერს 14 საათზე სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში (მე-VI სართულზე) გაიმართება საინფორმაციო, გაცნობითი შეხვედრა სასწავლებლის მისიის, შინაგანწესის, ეთიკის კოდექსის, სტრუქტურული ერთეულების, საგანმანათლებლო პროგრამების, სწავლის პირობების გასაცნობად. 
დასწრება სავალდებულოა!