03, სექტემბერი 2019

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ელექტრონული სისტემის (QMS) პილოტირება

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გეგმავს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ელექტრონული სისტემის (QMS) პილოტირებას სამი განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში.

იხ.ბმული