21, აგვისტო 2019

საინფორმაციო შეხვედრა პედაგოგებთან

მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს სასწავლებლის ხარისხის სამსახურმა გამართა საინფორმაციო შეხვედრა პედაგოგიურ პერსონალთან, სადაც განხილულ იქნა სტუდენტთა მიღწევების შეფასების შეწონილი ქულის GPA გამოთვლის წესი. 

შეხვედრას უძღვებოდა განათლების ხარისხის სპეციალისტი ლია ფარტენაძე.