01, აგვისტო 2019

პირადი გადარჩენის მეთოდების უნარჩვევების მორიგი წვრთნა ბუსსს ანრის სასწავლო გემზე

ა/წ 1 აგვისტოს ბუსსს ანრის მეზღვაურთა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის მსმენელებს სასწავლებლის სასწავლო გემ "კაპიტანი ო. ჩახვაძეზე“ ჩაუტარდათ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის 1.19 მოდელ კურსის მოთხოვნის თანახმად პირადი გადარჩენის მეთოდების უნარჩვევების მორიგი წვრთნა. 

წვრთნა ჩაატარა წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრის ინსტრუქტორმა, შორეული ნაოსნობის კაპიტანმა ვახტანგ რამიშვილმა.