01, აგვისტო 2019

ბუსსს ანრი აცხადებს საბუთების მიღებას

ავტორიზებული და აკრედიტებული შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აცხადებს საბუთების მიღებას პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე: 

  • „საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია“(მატროსი) 
  • „გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია“(მოტორისტი)

სწავლის ხანგრძლივობაა 1.5 წელი. საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს 2000 ლარს.

წარმოდგენილ უნდა იქნას შემდეგი საბუთები:

  1. საშუალო სკოლის ატესტატი
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
  3. ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში 
  4. ვარგისიანობის შესახებ
  5. ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან 
  6. ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან 
  7. ფოტო სურათი 4 ცალი 3/4
  8. სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან.

​დაწვრილებითი ცნობებისათვის მოგვმართეთ მისამართზე: ბათუმი, შ. ინასარიძის ქ. №29 (შ. ხიმშიაშვილის ქ. №47-ის მიმდებარე ტერიტორია)

ტელ: 593 40 22 18