10, ივლისი 2019

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციალობებით: საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია) და საზღვაოსნო მეცნიერებები (გემის მექანიკა) სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საზღვაოსნო მეცნიერებები (საზღვაო ნავიგაცია) სპეციალობაზე საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდება 18 ივლისს, დაწყება 10 საათზე.

საზღვაოსნო მეცნიერებები (გემის მექანიკა) სპეციალობაზე საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდება 19 ივლისს, დაწყება 10 საათზე.