24, ივნისი 2019

ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება ზერბაიჯანის უცხო ენების უნივერსიტეტთან

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრისა და აზერბაიჯანის უცხო ენების უნივერსიტეტს შორის დაიდო ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება