13, აპრილი 2017

საუბარი საზღვაო განათლების მნიშვნელობაზე (⚓ვიდეო⚓)