21, ივნისი 2019

შპს ბუსსს ანრის ბიბლიოთეკა

შპს ბუსსს ანრის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს სასწავლო-საგანმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ასრულებს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ამოცანებს.

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი ამ დროისთვის შეადგენს 8694ც. წიგნს, იგი აერთიანებს სახელმძღვანელობის, რიდერების და სხვა ბეჭდურ და ელ-ვერსიებს. 

დანერგილია ინტეგრირებული ელექტრონული კატალოგები EVERGREEN და OpenBiblio. ასევე გვაქვს წვდომა საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზების პაკეტთან EBSCO EP Package ELITE.

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი გათვალისწინებულია 20 მკითხველზე,აღჭურვილია სათანადო ტექნიკით და ხელმისაწვდომია ინტერნეტი.