25, ივნისი 2017

რიგითი მეზღვაურის ერთი სამუშაო დღე ანა შამილაძის სიუჟეტში (⚓ვიდეო⚓)