06, ივნისი 2019

შეხვედრა ექსპერტთან

სასწავლებლის სამუშაო ჯგუფი უმაღლესი განათლების ხარისხის ექსპერტთან ბატონ ლევან მოსახლიშვილთან ერთად აჯამებენ ბოლო 1 თვის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებს და თვითშეფასების შედეგებს.