29, მაისი 2019

ბუსსს ანრი აცხადებს საბუთების მიღებას

ავტორიზირებული და აკრედიტირებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი აცხადებს საბუთების მიღებას  III საფეხურის პროფესიულ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამების შემდეგ სპეციალობებზე

  •  „საგემბანე განყოფილების ექსპლუატაცია“(მატროსი)
  •  „გემის სამანქანე განყოფილების ექსპლუატაცია“ (მოტორისტი). 

დაწვრილებითი ცნობებისათვის მოგვმართეთ მისამართზე: ბათუმი, ინასარიძის ქ. №29  (შ. ხიმშიაშვილის ქ. №47-ის მიმდებარე ტერიტორია). ტელ: 593 40 22 18.

P.S. სწავლის ხანგრძლივობა შეადგენს 1,5 წელს. საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასური შეადგენს 2000 ლარს.

წარმოდგენილ უნდა იყოს შემდეგი საბუთები:
1.    საშუალო სკოლის ატესტატი
2.    პირადობის მოწმობის ქსეროასლი
3.    ჯამრთელობის ცნობა ფორმა № 100/ა ზღვაში ვარგისიანობის შესახებ (უნდა გაკეთდეს მეზღვაურთა საავადმყოფოში)
4.    ცნობა ფსიქოლოგიური დისპანსერიდან 
5.    ცნობა ნარკოლოგიური დისპანსერიდან 
6.    ფოტო სურათი 4 ცალი 3/4
7.    სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა კომისარიატიდან