სიმულატორები


ბუსსს ანრის წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული ნორმატიული აქტების, რეგულაციების შესაბამისად

წვრთნისა და სერთიფიცირების ცენტრი


წვრთნისა და სერტიფიცირების ცენტრში კურსები ტარდება საერთაშორისო, ეროვნული და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მოდელ კურსების მოთხოვნათა შესაბამისად შემუშავებული პროგრამებით

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები


შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო - საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება აკადემიური უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის საფეხურზე

პროფესიული მომზადება


შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრიში საზღვაო -საინჟინრო ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება მე- III საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სიახლეები

ახალი ამბები,განცხადებები და სხვ.


ყველა სიახლეები

კონკურსი სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის სპეციალური ნავმისადგომისა და ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევების ჩასატარებლად.
ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, გრანტის მოსაპოვებლად აცხადებს ორ კონკურსს : სწრაფმავალი სამაშველო კატარღისთვის სპეციალური ნავმისადგომისა და ამწე საშუალებების გამოყენებისთვის საჭირო კვლევების ჩასატარებლად. სწრაფმავალი კატარღის მონტაჟისთვის სასწავლებლის მფლობელობაში მქონე ს/გ „კაპიტანი ოთარ ჩახვაძის ბორტზე“, საჭირო კვლევების ჩასატარებლად